S'estan mostrant 30 resultats

Descripció arxivística
Anglès
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

1 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Partit Socialista Unificat de Catalunya

La sèrie conté apunts del productor presos durant el IV Congrés del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) (1977), llista de delegats del Congrés, exemplar de la resolució polítia del IV Congrés, exemplar de la resolució política del Comitè Central del PSUC (1981) i fulletó de propaganda anti-OTAN.

Albert Miralles Güell

Partit dels Comunistes de Catalunya

La sèrie conté un conjunt de dossiers de reunions mantingudes pel Comitè Central del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) entre 1982 i 1989 i un recull d’actes de reunions del Secretariat del PCC celebrades entre 1982 i 1983. La sèrie també comprèn documentació sobre la Conferència Nacional d’Organització del PCC (1983), la II Conferència Nacional del PCC (1983), el Congrés d'unitat comunista de 1984, el VII Congrés del PCC (1985), la Conferència Nacional pel Front d'Esquerres (1986), la Conferència Nacional del PCC de preparació del II Congrés del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE) celebrada l'any 1987 i el II Congrés del PCPE. D’aquests encontres, la sèrie aplega apunts personals presos durant les reunions, llistes de delegats, cartes de convocatòria, calendaris i programes, reglaments de les conferències i congressos, avantprojectes de programes polítics discutits en aquests actes, programes polítics emanats d’aquestes trobades, estatuts congressuals i esmenes presentades, resolucions i informes polítics presentats en aquests actes per part de personalitats, delegacions i el Comitè Central s del PCC i propaganda. La sèrie tambè comprèn un conjunt de manifestos difosos pel PCC entre 1984 i 1986 i fulls informatius, tríptics i llibrets propagandístics editats pel PCC per a les eleccions generals de 1982 i 1986 i les eleccions autonòmiques de Catalunya de 1980 i 1984.

Albert Miralles Güell

Secretariat

En la present sèrie hi trobem, sobretot, les actes produïdes pel Secretariat entre 1977 i 2001. Així mateix, en alguns expedients, trobem també notes manuscrites preses en el transcurs de les reunions. Així mateix, trobem diversos materials adjunts com ara resolucions, comunicats o informes.

Comissions Obreres de Catalunya. Secretariat

VIIè Congrés de la CONC

Al present expedient hi trobem diferents carpetes:

  • La primera conté documents editats de cara al congrés. A banda d'un CD amb informació sobre el sindicat, hi trobem l'informe general i les propostes sindicals, així com diversos materials editats per “Lluita obrera” amb les aportacions a aquest informe.
  • La segona carpeta conté, entre d'altres, la convocatòria, les normes i el reglament del congrés.
  • A la tercera hi trobem el reguitzell d'informes al congrés. A banda del general, també hi trobem el document de propostes, la modificació dels estatuts, l'informe a la comissió de control administratiu i finances, el balanç de la comissió de garanties i un sobre l'evolució de la contractació a Catalunya.

Comissions Obreres de Catalunya. Congressos.

Dolors Solís Donat

  • ES AHCO 0393
  • Fons
  • [c. 1973] - 1997

El fons consisteix en correspondència, comunicats, resolucions, informes, manifestos, propaganda i fotografies relatives al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), al Partit Comunista de Catalunya (PCC), al Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE), a Iniciativa per Catalunya (IC), a Comissions Obreres i, en menor mesura, a altres partits polítics, altres organitzacions sindicals i entitats i associacions de dones i veïnals. Es tracta d'un recull documental elaborat per la productora del fons, la qual el compilà al llarg dels seus anys de treball com a militant del PSUC, del PCC i d'IC respectivament, així com de CCOO.

Dolores Solís Donat

Comitè d'empresa Productos Electrolíticos, S.A.

La sèrie conté actes de reunió del comitè d’empresa de Productos Electrolíticos, S.A. (PESA) celebrades entre 1980 i 1991. Així mateix, la sèrie comprèn documentació relacionada amb la negociació col•lectiva: anuncis de convocatòries i actes de reunió d'assemblees de treballadors de PESA celebrades entre 1978 i 1989, actes de reunions de processos de negociació col•lectiva des de 1981 fins el 1986, còpies d’acords, notes i esborranys de convenis col•lectius (1976-1992), propostes de demandes presentades pel comitè d’empresa en els processos de negociació de convenis col•lectius (1979-1986), convocatòries, actes de reunió i notificacions de la comissió paritària de PESA (1982-1983 i 1987). La sèrie també aplega memòries i balanços de situació de PESA dels anys 1977, 1980, 1981-1985, 1987 i 1989 i balanços de situació de 1990 i 1991, un recull de balanços de producció i vendes (1981-1991), relacions de membres de plantilla de PESA (1981-1992), relacions de masses salarials brutes i salaris de contractació (1979-1985), taules d’hores extraordinàries mensuals i calendaris (1980-1987), notes sobre l’organització de l’activitat laboral als talles de PESA i llistes de beneficiaris de fons assistencials de provisió social (1982-1992). A més, la sèrie inclou actes de reunions i comunicats emesos per comitès de vaga de PESA i notificacions dirigides a la direcció de l’empresa i al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya sobre la convocatòria d’aturades (1988-1993), així com documentació fragmentada corresponent a citacions i informes de la Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre treballadors penalitzats a instàncies de PESA i denúncies presentades pel comitè d’empresa a la pròpia Inspección Provincial (1988-1992).

Albert Miralles Güell

Unió de Sindicats de Comissions Obreres del Barcelonès

La sèrie conté una convocatòria a la primera assemblea general de delegats de CCOO del Barcelonès, full informatiu de l'Àrea de Salut Laboral de la Unió de Sindicats de CCOO del Barcelonès (USCOB) sobre els comitès de Seguretat i Higiene i els delegats de prevenció (1990) informe del Sindicat d'Indústria Química i Afins de CCOO de Barcelona sobre l'acord entre la UGT i la FEIQUE en el marc del 2n Conveni General de Químiques (1981), informe d'al·legació de la USCOB a la proposta de modificació del Pla General Metropolità a Sant Andreu i la Sagrera aprovat per l'Ajuntament de Barcelona (1993), còpia de les normes i la carta de convocatòria a la IX Conferència Sindical d'Indústries Químiques de Barcelona (1987) i documents congressuals del I Congrés de CCOO del Barcelonès (1991): carta de convocatòria, calendari, normes generals i relació de distribució de delegats.

Albert Miralles Güell

Comissió Executiva

La resta de la documentació de la sèrie, en un total de 24 carpetes, agrupa les actes, notes manuscrites, resolucions i comunicats, així com informes i d'altra literatura grisa adjunta.

Comissions Obreres de Catalunya. Executiva

Permanent

En aquesta sèrie hi trobem les dues carpetes amb la documentació produïda pel màxim òrgan de direcció del sindicat abans del I Congrés, la Permanent. En efecte, ja a l’Assemblea de Barcelona de juliol de 1976 s’estableix la necessitat d’estendre aquest òrgan als rams, localitats, regions i nacionalitats. Al 1er Congrés de la CONC (maig de 1978), la Permanent serà substituïda per la Comissió Executiva.
A banda dels seus comunicats i resolucions, hi trobem notes manuscrites del desenvolupament de les seves sessions, així com algunes actes.

Comissions Obreres de Catalunya. Permanent

Resultats 1 a 10 de 30